Logotypy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp w realizacji sprawnego wdrażania LSR

LGD Między Odrą a Bobrem
2014-2020
 

dowiedz się więcej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Między Odrą a Bobrem
ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór
tel./fax: 68 3201355
lgd@miedzyodraabobrem.pl

PKO BP I Oddział Zielona Góra
92 1020 5402 0000 0902 0198 8500

Legislacja PROW 2014-2020

Legislacja  Unii  Europejskiej

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.), w szczególności 32-35
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), w szczególności 42-44
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.)

Legislacja  krajowa

  1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378)
  2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349)
  3. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130)

   Rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  4. z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 851) [19.1]
  5. z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570) [19.2]
  6. z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1839) [19.3]
  7. z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1822) [19.4]
  8. z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1857)
  9. z dnia 25 sierpnia 2016 r w sprawie zmiany rozporządzenia z  24 września 2015r

   Rozporządzenie  Rady  Ministrów

z dnia 14 września 2015 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1558)

Wyjaśnienia  ARiMR  do  przepisów dotyczących  naborów

Załącznik  nr  1   Pismo  ARiMR  z  13.09.2016

Załącznik  nr  2   Pismo  ARiMR  z  21.09.2016

Załącznik  nr  3   Pismo  ARiMR  z  05.10.2016

Załącznik  nr  4   Pismo ARiMR  z  05.10.2016 (2)

Załącznik  nr  5   Pismo  ARiMR  z  06.10.2016

Załącznik  nr  6  Pismo ARiMR  z  06.10.2016  (2)

Załącznik  nr  7  Pismo  ARiMR  z  29.09.2016

Załącznik  nr  8  Pismo  ARiMR  z  18.10.2016

Załącznik  nr  9  Pismo  ARiMR  z  19.10.2016

Załącznik  nr  10  Pismo  ARiMR  z  19.10.2016  (2)

Załącznik  nr  11  Pismo  ARiMR  z    9.11.2016

Załącznik  nr  12  Pismo  ARiMR  z   10.11.2016

Załącznik  nr  13  Pismo  ARiMR  z    30.11.2016

Załącznik  nr  14  wyjaśnienia  ARiMR  w  formie  tabeli

  1. Księga wizualizacji  2014 -2020

Bojadła Czerwieńsk Kolsko Nowogród Bobrzański Sulechów Świdnica Trzebiechów Zabór

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij